Nederlandse-editie

In 2022 is de Nederlandse editie”Wat is Software Kwaliteit?” gepubliceerd. Naast dat het een vertaling is van de 1ste Engelstalige editie van “What is Software Quality?”, zijn er nieuwe hoofdstukken en paragrafen toegevoegd. Hoofdstukken en paragrafen waarvan ik achteraf bedacht dat die in het boek hadden moeten staan.

Zoals bijvoorbeeld een hoofdstuk over Proces Referentie Modellen zoals CMMI en ASPICE. Ik waardeer vakmanschap in software ontwikkeling meer dan processen en werkwijzen, echter, dat kan geen reden zijn om processen en werkwijzen niet te adresseren indien we het hebben over softwarekwaliteit.

Ook zijn er hoofdstukken toegevoegd over Open Source Software, Safety, Security en Wetgeving en een hoofdstuk over “beruchte softwarefouten”, om van te leren.

Andere bestaande hoofdstukken zijn uitgebreid met paragrafen over traceerbaarheid, debuggen en enkele “stof tot nadenken” artikelen.

Naast deze extra hoofdstukken en paragrafen bevat de Nederlandse editie, natuurlijk, alle informatie uit de 1ste Engelstalige editie van “What is Software Quality?”. Alwaar als eerste uitgelegd wordt wat software is en ontwikkelcycli zoals waterval, Spiraal en Agile geadresseerd worden voordat het 1+3 SQM (softwarekwaliteitsmodel) wordt geïntroduceerd. Aan de hand van dit model gaat het boek in op kwaliteitskosten, kwaliteitsschuld, het beheersen van technische schuld, testen en fouten, met meten van software kwaliteit, het stellen van de juiste prioriteiten en tot slot “stof tot nadenken”.

Om een beter inzicht te krijgen betreffende de inhoud van het boek “Wat is Software Kwaliteit?” kan de inhoudsopgave en introductie hier gedownload worden.

Voor iedereen die een beter begrip wil krijgen over de diversiteit van softwarekwaliteit en in het Nederlands makkelijker leest dan in het Engels, gewoon……, omdat het Nederlands je moedertaal is!

Bekijk de Nederlandse editie in de online shop.